Ansvarsfriskrivning

Review Gorilla har lagt stor vikt vid att sammanställa och underhålla denna webbplats. Det är dock möjligt att det finns felaktigheter och/eller brister i/på webbplatsen. Review Gorilla tar inget ansvar för skador till följd av dessa felaktigheter och/eller brister, eller för problem som orsakats av användningen eller distributionen av denna information.

Webbplatsen kan innehålla hänvisningar, bland annat genom länkar, till information som tillhandahålls eller erbjuds av tredje part. Review Gorilla bedömer inte innehållet i denna information med avseende på rimlighet, noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Review Gorilla avsäger sig uttryckligen allt ansvar i detta avseende.

Besökare har endast rätt att se den information som erbjuds online och att använda de funktioner som erbjuds. Utan föregående uttryckligt samtycke från Review Gorilla är det inte tillåtet att ta över något innehåll eller funktionalitet, att mångfaldiga eller publicera det på något sätt. Den här webbplatsen har testats i många olika miljöer. Om du anser att webbplatsen inte fungerar som den ska? Tveka inte att kontakta oss!

Information som skickas till Review Gorilla via e-post eller denna webbplats är inte säker om inte annat anges i sekretesspolicyn. Innehållet i ett meddelande kan därför inte betraktas som konfidentiellt och skickas på egen risk.

Den här webbplatsen är uteslutande inriktad på Nederländerna och Belgien, om inget annat anges. Nederländsk lag gäller för denna webbplats, sekretessförklaringen och denna ansvarsfriskrivning.