Integritetspolicy

Review Gorilla finns på Kastanjelaan 400 (microlab) 5616 LZ Eindhoven och är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter:
Review Gorilla
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Rick de Gooijer är dataskyddsombud för Review Gorilla.
Du kan nå honom på [email protected].

Personuppgifter som vi behandlar

Review Gorilla behandlar dina personuppgifter eftersom du använder dig av recensionsformuläret på webbplatsen.

Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • IP-adress
  • Order-ID

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och/eller tjänst har ingen avsikt att samla in uppgifter om besökare som är under 16 år. Om de inte har tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är över 16 år. Vi rekommenderar därför att föräldrarna deltar i sina barns aktiviteter på nätet för att förhindra att uppgifter om barnen samlas in utan föräldrarnas tillstånd. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan ett sådant samtycke, vänligen kontakta oss på [email protected] så raderar vi informationen.

I vilket syfte och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Review Gorilla behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Visa en recension på webbplatsen och följa bestämmelserna om falska recensioner.

Vad vi gör för att motverka falska recensioner

Vi övervakar IP-adresser och order-ID och kontrollerar dessa med butiksägare som rapporterar en recension på vår webbplats.

Automatiserat beslutsfattande

Review Gorilla fattar inga beslut på grundval av automatiserad behandling i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Dessa beslut fattas av datorprogram eller system, utan att någon människa (t.ex. en anställd hos Review Gorilla) är inblandad.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Review Gorilla kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlas in.

Delning av personuppgifter med tredje part

Review Gorilla kommer inte att sälja din information till tredje part och kommer endast att tillhandahålla den till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi kommer att ingå ett behandlingsavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att garantera samma säkerhets- och sekretessnivå för dina uppgifter. Review Gorilla förblir ansvarig för dessa processer.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Review Gorilla använder funktionella och analytiska cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker denna webbplats för första gången. Review Gorilla använder cookies med en rent teknisk funktion. Dessa säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att t.ex. dina preferenser kommer ihåg. Dessa cookies används också för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att optimera den.

Vid ditt första besök på vår webbplats har vi redan informerat dig om dessa cookies och bett dig om tillåtelse att placera dem.

Du kan avregistrera dig från cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte lagrar några fler cookies. Dessutom kan du radera all information som tidigare har sparats med hjälp av inställningarna i din webbläsare.

Visa, ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandlingen eller att invända mot att Review Gorilla behandlar dina personuppgifter och du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan begära att vi skickar dina personuppgifter i en datafil till dig eller till en annan organisation som du har angett.

Du kan skicka en begäran om granskning, rättelse, radering, överföring av uppgifter eller en begäran om att återkalla ditt tillstånd eller en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till [email protected].

Review Gorilla vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Autoriteit Persoonsgegevens.

Hur vi säkrar personuppgifter

Review Gorilla tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehöriga ändringar. Om du har intrycket att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller [email protected].